topfc

Bestuurs mededelingen

13 febr. Algemene leden vergadering.
Het volledige programma / agenda vind je in Visstaart 229


Overige mededelingen

John Nienhuis is clubafgevaardigde bij de Stichting Eenhoorn Federatie.


Rob Wagemaker en Carl Drees vormen de kascommissie voor kalenderjaar 2015.

Peter Koger is clubafgevaardigde bij de FEHAC.