topfc

Bestuurs mededelingen

Ton van der Vleuten, nieuwe voorzitter per 09-02 2019.

Overige mededelingen

John Nienhuis is 1e clubafgevaardigde bij de Stichting Eenhoorn Federatie. Jan Klein Hulze 2e afgevaardigde.

Peter Koger is clubafgevaardigde bij de FEHAC.