topfc

Lidmaatschap 

Elke Velocette liefhebber/eigenaar kan zich als lid aanmelden bij de secretaris, voor contact gegevens zie Bestuur.
Klik op de link en stuur je email.

Vermeld svp je Naam, Adres, Woonplaats/postcode -je contact per tel en e-mail. Ook gaarne opgave van welke Velocette motoren in je bezit zijn. Nb.ingeval dat je nog op zoek bent naar een Velocette wordt dan toch alvast lid.

Alle clubleden ontvangen periodiek het clubblad "De Visstaart". Lees verder onder "Home"

Betaling Contributie

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2012.
Volwaardig lid   EURO 30,- per jaar.
Gezinsleden     EURO   5,- per jaar.

Gezinsleden zijn familieleden die met een volwaardig lid meekomen naar onze evenementen en daar gebruik maken van faciliteiten, die door de club worden betaald.

Het Bestuur verkiest dat leden een doorlopende incasso machtiging afgeven. De contributie dient bij aanvang van elk nieuwe jaar betaald te zijn op rekeningnummer NL64ABNA0-532246071 tnv Penningmeester Velocette Club Nederland.